Piątek 27 Styczeń

<< Z królestwem Bożym dzieje się tak , jak z ziarnkiem wrzuconym w ziemię>>

Tematem dzisiejszej ewangelii jest Królestwo Boże. Nic nie dzieje się od razu , potrzebny jest czas i cierpliwość , aby pojąć zawiłość tego świata . Każdy z nas musi mieć czas na zrozumienie pewnych rzeczy i wzrost w nich. Nie ma od razu wielkiego miasta musi ono powstać kamień po kamieniu. Przysłowiowe ziarnko gorczycy w dzisiejszej ewangelii, to obszar naszej wiary ,która powinna się rozwijać i wzrastać , po to aby jej rozmiary przekroczyły ludzkie pojmowanie rzeczywistości. Jezus mówi nam w przypowieściach o ziarnku gorczycy pokazując nam cały jego wzrost. Pan głosi naukę tak ,abyśmy mogli ją zrozumieć Królestwo Boże ma moc i może się ciągle rozwijać . Bóg działa niekiedy niewidocznie dla ludzi, ale Jego wola zwycięża wszystko . Można powiedzieć , że mała grupka rybaków z Galilei zmieniła świat. Pan posługuje się słabymi ludźmi czyniąc wielkie dzieła . Pan jest tym , który daje nam wiarę . Oddajmy Panu nasze życie , zaufajmy we wszystkim i poddajmy się woli bożej. Zaufać to też nie poddawać się trudnościom , strzec wiary zachować cierpliwość a w końcu oprzeć się tylko na Nim , by mógł w nas działać , byśmy byli mocni jego mocą .