Piątek 27 września

„Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” (…) Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

To samo pytanie Jezus kieruje również do nas. Kim jest dla Ciebie? Kogo słuchasz, chcąc Go poznawać? Gdzie szukasz? Aby poznać Jezusa osobiście, nie wystarczy słuchać tłumów, opinii publicznej, znać Go „w teorii”. By poznać Jezusa jako Przyjaciela, Zbawcę i Pana naszego życia, by móc z Nim rozmawiać, pytać i słuchać odpowiedzi, potrzeba nam prawdziwej, głębokiej relacji z Nim. Jak bardzo musi kochać nas Bóg, że każdemu z nas daje taką możliwość… nikogo nie skazuje na samotność, nikogo nigdy nie zostawia. Adoracja czy czytanie Pisma Świętego, to doskonała droga do poznawania Pana, spotkanie z Żywym Bogiem. By zmienić nasze życie na lepsze, potrzeba nam tej Bożej obecności. Potrzeba nam pracy nad sobą, nad zmianą naszego planu dnia, by było w Nim miejsce dla Boga. Potrzeba nam stanięcia w prawdzie i zastanowienia się nad tym, jaka byłaby moja odpowiedź, gdyby dziś Jezus zapytał: „A Ty, za kogo mnie uważasz?”