„A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.”

Każde nasze uczestnictwo w Eucharystii oraz w Sakramencie Pokuty i Pojednania jest momentem zbliżania się nas – chorych do Jezusa Chrystusa. On pierwszy wychodzi do nas, pełen miłości i miłosierdzia, by nas obmyć w swojej Krwi, gdyż w Jego ranach jest nasze zdrowie. Tak jak ten trędowaty, w swojej bezradności, wołajmy do Pana o oczyszczenie nas z wszelkiego brudu grzechu, który niszczy w nas obraz i podobieństwo do Boga. Otwórzmy serca na Boże działanie w sakramentach!