Piątek 29 września

„Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.”

Dobrze pamiętamy chwile, godziny, kiedy spotkaliśmy się z żywym Bogiem. Nasze serca przepełniała wtedy ogromna miłość. Był to czas osobistej bądź wspólnotowej modlitwy. Ważna jest pamięć o tych wspaniałych wydarzeniach naszego ducha, kiedy zbliżyliśmy się do Boga. W takich chwilach nasza wiara nabiera rozpędu i staje się motorem życia. Jezus w rozmowie z Natanaelem poszerza jego pole widzenia oczami wiary. To samo dzieje się z nami, np. kiedy kończymy rekolekcje, myślimy, że już poznaliśmy Boga, a okazuje się, że to dopiero początek drogi. Jezus tak nas prowadzi, że stopniowo odsłania prawdę o Bogu, swoim Ojcu, o Archaniołach, którzy mają specjalną misję w Bożym planie zbawienia, i jeszcze o wielu pięknych sprawach. Można powiedzieć i wyznać Jezusowi: Ty jesteś Synem Bożym, dlatego ufam Tobie, że weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał mi o niebie, o swoim Ojcu, o aniołach, o Maryi, a także o mnie samym, bo Ty jesteś Prawdą! Niech moje serce będzie otwarte na Boże tajemnice, by nimi żyć na co dzień. Tak, zobaczę jeszcze więcej niż to, co do tej pory widziałem i przeżyłem. Bóg jest tak fascynujący, że na pewno nie będzie czasu na nudę w niebie, a czas na ziemi będzie tylko chwilą zmagań o zwycięstwo wieczne. Warto w modlitwie usiąść obok Jezusa i posłuchać tego, co On chce nam powiedzieć, do głębi naszego serca, gdzie jest nasze prawdziwe „ja”. A święci Archaniołowie, Michał, Gabriel i Rafał będą przez nas wzywani do szczególnej pomocy, kiedy czujemy się słabi w drodze przez ziemskie zmagania!