Piątek 29 kwietnia

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

 

Jezu, Ty znasz serca nasze i wiesz, że nie znajdziemy ukojenia i pokoju w zaspokajaniu tylko naszych potrzeb. Ty chcesz, abyśmy byli prostolinijni, skromni, pokorni. Prawdziwa prostota pozwala zobaczyć tajemnice Boga objawione w pokorze i cichości Serca Jezusa. Chrystus daje pokrzepienie, ale przede wszystkim daje nam zrozumieć, że często powodem naszego utrudzenia jest troska o rzeczy, które ostatecznie nie mają znaczenia. Przyjrzyjmy się swojemu utrudzeniu i obciążeniu. Czym one są, przez co są powodowane? Czasami to pycha serca, które zamiast ufać i słuchać, trudzi się i kłopocze o wiele. Chrystus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Jezu, prowadź, spraw, aby nasze serca były proste w miłowaniu naszych bliźnich!