Piątek 29 listopada

„Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.”

Wiele razy już słyszeliśmy, że tego czy tamtego dnia nastąpi koniec świata. Już nawet zaczęto pisać piosenki na ten temat, a tymczasem – świat stoi jak stał. Gdzie szukać w takim razie odpowiedzi? Jezus nam ją daje. Czy koniec świata nastąpi za dwa dni, czy za 700 lat – nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Ale jedno jest pewne – zbawcze dzieło Jezusa dla mnie i dla ciebie wydarza się już teraz, właśnie w tym pokoleniu. Tylko czy my chcemy brać w tym udział? Czy każdego dnia żyjemy świadomie, dziękując Bogu za dar życia i zbawienia? Czy faktycznie żyjemy, jak wyrwani ze śmierci? Właśnie to zrobił dla nas Jezus – uwolnił od grzechu, dał nowe życie, pozostawiając nam jednak wolny wybór – czy zechcemy je przyjąć. Panie, skrusz wszystko, co oddala nas od Ciebie i na nowo rozpal tęsknotę za Tobą.