„Abyście i wy wierzyli” 

„Z Jego przebitego boku wypłynęły krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła…”- te słowa z mszalnej prefacji o Najświętszym Sercu Pana Jezusa są dobrym wyjaśnieniem dzisiejszego wydarzenia. To, co dokonało się na krzyżu, dzieje się dzisiaj pod zasłoną sakramentalnych znaków. Ten sam Bóg, ta sama łaska, inne tylko czasy i inna sceneria. Nawet wiara podobnie potrzebna. Prośmy dzisiaj, aby Ukrzyżowany Zbawiciel wszedł w nasze życie, by stało się jeszcze bardziej ofiarne, czyli prawdziwie eucharystyczne!