Piątek 3 listopada

 

”Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?”

 

Pan Jezus uzdrawia w szabat. Po raz kolejny przedstawioną mamy sytuację, kiedy prawo rozumiane przez Faryzeuszy nie sprawdza się w praktyce, ponieważ wypełniali je dla samego prawa, a nie z miłości do Boga i bliźnich. To miłość i miłosierdzie powinno być sednem wszystkich praw i przykazań, a wypełnianie ich powinno iść z serca. Jak jest z tym u ciebie?