Piątek 3 maja

„(…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Maryja – oto Matka Twoja. Maryja – oto moja Matka. Tobie i mnie Jezus dał Matkę, która Jego samego nosiła pod sercem, pielęgnowała, zamartwiała się, kiedy długo nie wracał. Ona wciąż i o nas pamięta, wyprasza nam potrzebne łaski, lecz czy my pamiętamy o Niej, w naszym codziennym zabieganiu? Maryja w swoich matczynych dłoniach niesie nasze wszystkie prośby, nasze sprawy, wprost przed tron Boga. Dziś, w Jej święto, zaprośmy Ją do swojego życia, powierzmy się jej czułej opiece. Oddajmy cześć Królowej Polski, „cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć”. Bądź uwielbiony Jezu w najczystszym i najświętszym sercu Twojej i naszej Matki.