„Oto Matka twoja.”

Testament z Krzyża. Jezus oddaje nam Maryję jako Matkę Kościoła oraz Królową. Królowanie Maryi uobecniło się w Jej życiu, które przeniknięte było bez reszty łaską Bożą. Przyjmując postawę ufnego zawierzenia Bożym zamiarom na nasze życie, a zwłaszcza w momencie Krzyża, uczestniczymy w królowaniu Maryi. Przyjmij do siebie Pokorną Służebnicę i naśladuj Ją w codziennym trudzie życia!