Piątek 30 grudnia

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela”.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jak ważna dla człowieka jest rodzina – miłość ojcowska, matczyna, ciepło domu rodzinnego. Powołaniem rodzica jest kochać, a nie posiadać. Często nasze rodziny nie są idealne. Często jako ludzie dorośli borykamy się z różnego rodzaju trudnymi doświadczeniami wyniesionymi z domów rodzinnych. Często nieświadomie powielamy błędy naszych rodziców, które kiedyś im wytykaliśmy. Jako ludzie świadomi ułomności innych, dziękujmy Bogu za te rodziny, które mamy (nawet jeśli wiele im brakuje do ideału). Jeśli jesteś rodzicem, dziękuj Bogu, że pozwolił Ci stworzyć rodzinę i proś Go o łaskę bycia mądrym i kochającym rodzicem. Módlmy się do Pana w intencji dzieci, które pozostały bez rodziców z różnych powodów, które przebywają w domach dziecka i wiele by dały, aby je ktoś pokochał. Prośmy, aby Bóg w swojej łaskawości pozwolił im zasmakować ciepła rodzinnego. Módlmy się za osoby, które mimo, że bardzo tego pragną nie mogą zostać rodzicami, aby Bóg dał im możliwość stworzenia pełnej rodziny. Módlmy się za kobiety, które spodziewają się potomstwa, aby je przyjęły bez względu na okoliczności w jakich się teraz znajdują. Pamiętaj, że każde życie pochodzi od Boga. Przyjmij je jak Maryja, módl się do Niej. Ona przyjęła dar macierzyństwa, bo zaufała Bogu. Panie Ty jesteś dawcą życia. Pozwól aby rodziny w których żyjemy i które tworzymy były na wzór świętej Rodziny z Nazaretu.