PRZYGOTOWAĆ DUSZĘ

3. Dobrowolne umartwienia i umartwienia związane z doskonałym wypełnianiem swoich obowiązków.


Inną dziedziną naszych codziennych umartwień jest wypełnianie obowiązków, przez które mamy się uświęcać. W nich wyraża się wola Boża wobec nas. Wypełnianie ich w sposób doskonały, z miłością, wymaga ofiary. Dlatego najmilsze dla Pana jest4p umartwienie, które „polega na porządku, na punktualności, na dbaniu o drobiazgi, na solidnie wykonanej pracy; na wiernym wypełnianiu najdrobniejszego obowiązku swego stanu, także kiedy to wymaga ofiary; na tym, co mamy obowiązek czynić, pokonując skłonność do wygodnictwa. Powinniśmy być wytrwali w pracy nie dlatego, że mamy na to ochotę, ale dlatego, że musimy ją wykonać; i powinniśmy to wykonywać chętnie i z radością. Matka w rodzinie ma codziennie tysiące okazji, by troszczyć się o stworzenie w domu ciepłej i serdecznej atmosfery. Uczeń może ofiarować Bogu swoje wysiłki, by odrobić lekcje na czas i osiągnąć dobre wyniki. Zmęczenie, które jest skutkiem wytężonej pracy, zamienia się w ofiarę miłą Panu i w środek uświęcenia. Zastanówmy się dzisiaj, czy często narzekamy na swoje obowiązki, które powinny nas zbliżać do Boga.

Trzecia dziedzina umartwień obejmuje te ofiary, które podejmujemy dobrowolnie, aby podobać się Panu, by lepiej przygotować się do modlitwy, by walczyć z pokusami, by pomóc naszym przyjaciołom zbliżyć się do Pana. Powinniśmy szukać takich umartwień, które pomagają innym ludziom w ich drodze do świętości. „Umacniaj swego ducha umartwienia w drobnych sprawach miłości bliźniego, pragnąc, by wszyscy ukochali drogę do świętości pośród świata: jeden uśmiech może być czasami najlepszym wyrazem ducha pokuty. Starajmy się z pomocą Anioła Stróża pokonywać złe nastroje, zmęczenie słabość… „Duch pokuty polega przede wszystkim na tym, abyśmy te liczne drobiazgi, z którymi codziennie spotykamy się na naszej drodze – czy wyrzeczenia, ofiary, usługi… przekształcali w akty miłości, skruchy, w umartwienia. W ten sposób na koniec dnia powstanie wspaniały bukiet, który ofiarujemy Bogu!