Piątek 4 czerwca 

 

„Sam Dawid nazywa Go Panem (…).”

 

Dzięki Duchowi Świętemu możemy przyznać, że Jezus jest Panem. To On sprawia, że otwierają się nasze oczy, uszy, serce i umysł. Przynosi nam wiele łask. Trzeba się na nie otworzyć, przyzwolić Mu na działanie. Bez łaski wiary nie da się szczerze wyznać, że Chrystus jest Zbawicielem, prawdziwie oddać Mu chwałę. Król Dawid był wielkim władcą, ale słuchał Boga i natchnień Ducha Świętego, wiadomo, nie był bez winy, ale kto nie jest?