ANIOŁ STRÓŻ

2. Nabożeństwo do Anioła Stróża. Jego pomoc w zwyczajnym życiu i w apostolstwie.


Dzieje Apostolskie opisują kilka epizodów, które ukazują nam troskę aniołów o człowieka: uwolnienie Apostołów z więzienia, a przede wszystkim Piotra, któremu groziła śmierć z rąk Heroda; albo udział anioła w nawróceniu Korneliusza i jego rodziny, albo też postać anioła, który drogą z Jerozolimy do Gazy prowadził diakona Filipa do ministra królowej etiopskiej Kandaki.

Jan Paweł II przytoczył te fakty jako przykład w swojej katechezie o aniołach, I wyjaśni on: „jest zrozumiałe, w jaki sposób w świadomości Kościoła mogło się ukształtować przekonanie, o posłudze na rzecz ludzi powierzonej aniołom. Dlatego Kościół wyznaje swoją wiarę w aniołów stróżów, czcząc ich w liturgii za pomocą specjalnego święta i polecając uciekanie się pod ich opiekę w częstej modlitwie, jak np. poprzez wezwanie „Aniele Boży”. Modlitwa ta jak gdyby odpowiadał pięknym słowom św. Bazyłego: «Każdy wierny posiada przy sobie anioła jako opiekuna i pasterza, który prowadzi go do życia»”.

Krótka modlitwa „Aniele Boży” powinna służyć zarówno dzieciom, jak i starszym, gdyż wszyscy potrzebujemy pomocy i ochrony anioła. Jeżeli postanowimy sobie częściej zwracać się do Anioła Stróża w ciągu dzisiejszego dnia, wciąż będziemy doświadczać jego obecności i otrzymamy za jego pośrednictwem wiele łask i ogromną pomoc. Prócz zesłania pomocy duchowej, wesprze nas także w drobnych potrzebach zwyczajnego życia: w znalezieniu utraconej rzeczy, w pamiętaniu o jakiejś sprawie, w byciu punktualnym… W tym wszystkim, co odnosi się do chwały Bożej – a wszystkie godziwe sprawy ludzkie mogą się do niej odnosić -możemy liczyć na pomoc naszego Anioła Stróża.

Możemy również kontaktować się z Aniołami Stróżami naszych przyjaciół, prosząc zwłaszcza o ich zbliżenia do Boga i o to, by się od Niego nie oddalali. Anioł Stróż pomoże nam, sugerując odpowiednią zmianę tematu rozmowy, popierając naszą sugestię, by przystąpili do Sakramentu Pokuty lub wzięli udział w spotkaniu formacyjnym w zakresie ascetyki lub doktryny…

Pobożność chrześcijańska od wieków uznaje, że tam, gdzie przechowywana jest Eucharystia, przebywają aniołowie nieustannie adorujący Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Sztuka chrześcijańska, nawiązując do pobożności ludowej, często przedstawiała aniołów otaczających monstrancje, z twarzami zakrytymi skrzydłami, ponieważ uważają się oni za niegodnych przebywać w Jego obecności. Tak wielki jest Jego majestat! Prośmy aniołów dzisiaj, aby nas nauczyli serdecznego, a jednocześnie pełnego jak najgłębszej czci obcowania z Jezusem, prawdziwie obecnym w tabernakulum.