Piątek 4 października

„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.”

 

Jezus, Słowo które było u Boga, przychodząc do ludzi ryzykuje bardzo wiele. Jego miłość i dar zbawienia może być odrzucony przez ludzi. W imię czego można powiedzieć Jezusowi „nie”? Bóg szanuje wolność człowieka i po to stworzył człowieka, by on mógł świadomie wybrać życie z Bogiem. Odrzucając propozycję Boga człowiek traci „podłączenie” do Źródła Życia. Konsekwencją tego wyboru jest grzech i trwanie w śmierci duszy, trwanie w osamotnieniu. Bóg w swej wierności nie przestaje kochać i komunikować swoją dobroć przez posłańców. Jednym z nich był św. Franciszek z Asyżu, który chodził po ulicach włoskiego miasta i wołał: „Miłość jest nie kochana”. Dziś jest najlepszy czas by odpowiedzieć na Bożą miłość i może właśnie dziś, kiedy widzisz u siebie całą słabość i grzeszność, bo Bóg zbawia nas bez naszych zasług.