„Chodźcie, a zobaczycie.”

Jezus jest wymagający, wytycza wzniosłe cele, nakazuje zapomnieć o sobie, aby wyjść Mu naprzeciw i złożyć w Jego ręce całe swoje życie. Takie pozostawienie tego co znamy i wejście w nieznane często nas przeraża, wywołuje przeróżne emocje, czasem nawet nas ogranicza. By rozpocząć „nowe życie”, które ofiarowuje nam Chrystus trzeba porzucić lęk i rozmawiać z Nim jak z przyjacielem. On nie zostawia nas samych sobie. Daje nam swoją łaskę i dar Ducha Świętego, który daje nam siłę, odwagę a przede wszystkim pragnienie podążania za Chrystusem.