ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

2. Jezus był zawsze blisko swych uczniów, a teraz jest blisko nas.


W Ewangelii z dzisiejszej Mszy św. czytamy, jak Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy poucza swoich uczniów, że w niebie mają przygotowane miejsce, żeby mogli przebywać z Nim przez całą wieczność, i że już znają drogę… Rozmowa t toczy się dalej dzięki pytaniom uczniów i odpowiedziom I Nauczyciela. Wówczas to występuje Filip z prośbą, która wszystkim mogła wydawać się niezwykła: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus z serdecznym wyrzutem odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami,, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego ; więc mówisz: Pokaż nam Ojca ? Ileż razy może i nam Jezus musiał postawić taki zarzut jak Filipowi! Tylekroć bytem blisko i ciebie, a ty nie zdałeś sobie z tego sprawy! I Pan może przypomnieć nam tę czy inną okazję, trudne sytuacje, w których może znajdowaliśmy się sami i nie byliśmy pogodni, ponieważ i zabrakło nam poczucia dziecięctwa duchowego, bliskości i Boga. Ileż dobra przynosi nam dzisiaj odpowiedź Jezusa dana temu Apostołowi, gdyż reprezentuje on każdego z nas.

Jezus objawia Ojca; Najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa jest drogą poznania i obcowania z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Normalną drogą do Trójcy Przenajświętszej jest wpatrywanie się w Jezusa. W Chrystusie mamy najwyższe objawienie się Boga ludziom. On uprzęż całą swoją obecności okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć i swoją i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem Bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. On całkowicie wypełnia nasze życie. „On Ci wystarczy – twierdzi .św. Augustyn -poza Nim nikt tego nie może uczynić. Wiedział dobrze o tym Filip, kiedy powiedział: Powie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Czy żywimy to przekonanie?