Piątek 6 stycznia

 

„Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.”

 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt 7,7). Mędrcy przeszli długą drogę, aby spotkać Jezusa i my, spotykamy Jezusa, gdy podążamy dobrą drogą. Spotkanie Chrystusa, to nie tylko konsekwentne wypełnianie przykazań. Mędrcy weszli do szopy zwierząt i kogo zobaczyli? Boga pod postacią człowieka. To znaczy, że mieli wiarę i wyznali ją z odwagą. W życiu nie wystarczy powiedzieć wierzę, lecz trzeba to potwierdzić czynami. Mędrcy upadli i oddali pokłon Jezusowi. W dzisiejszym świecie chodzi o to, aby Chrystusowi – Bożemu Dziecięciu oddać cześć Bożą, uznać w Nim Boga i ofiarować siebie: swoje serce, talenty, wszystko co czynię i będę czynić, co jest dobre i z czym sobie nie radzę; każde doświadczenie i cierpienie. Tylko Jezus nadaje sens życia. W Nim będziemy szczęśliwi, bo w to Imię będziemy zbawieni. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! Amen!