Piątek 7 marca

„Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.”

 

Ewangeliczny post skutecznie kształtuje naszą osobowość. Postawa odmowy czegoś mobilizuje wolę i sprawia, że wybieramy to, co trudniejsze. Dobry post wzmacnia modlitwę, pokorę. Uświadamia, że wszystko otrzymujemy od Boga, oczyszcza dusze i pomaga skonfrontować swoją wytrwałość wobec obietnic składanych Bogu. Panie, spraw, by okres Wielkiego Postu przybliżył nas do Ciebie!