Piątek 7 sierpnia 

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”

Można zauważyć różnice między ludźmi patrząc na ich domy, auta, ubrania, posiadłości. Nie każdy ma równy start lub takie same możliwości finansowe czy rozwojowe. Jest jednak coś, czego nie możemy dostrzec gołym okiem, ale to, jaką jest, przekłada się na całe życie. To ludzka dusza. Kiedy dusza jest zanurzona w Bogu, widać to na każdej innej płaszczyźnie – w relacjach z innymi, w trudach codzienności, w pracy, w przeżywaniu sukcesów i radości. W każdej sytuacji człowieka przenika pokój, bo jego dusza jest bezpieczna w Panu. Każdy z nas niech odpowie sobie dziś na pytanie, czy ma pokój w sercu, czy problemom nie oddaję więcej panowania nas sobą, niż Bogu? Czy potrafię z PEŁNYM zaufaniem ofiarować się Panu? Dobry Ojcze, przyciągnij nas do siebie i otocz swoją miłością, byśmy na nowo odkryli, że największe bogactwo mamy w Tobie.