Piątek 8 Grudzień

<<Zwiastowanie Maryi >>

Wielu jest świętych w Słowie Bożym, których wspominamy przy różnych okazjach. Natomiast Maryja jet tą , której roli i znaczenia nie da się zamknąć w pojedynczych odsłonach. To Ona pokorna, wierna, zachowana od grzechu , wolna jest wybrana i obdarowana przez Pana. Niewątpliwie we wszystkim chodzi tu o Jezusa , który właśnie przez Maryję zapragnął przyjść na ziemię , aby dokonać odkupienia . Tak Maryi wpuszcza Boga na świat i staje się On bardzo bliski nam. To Jej zawdzięczamy ocalenie naszych żyć . Ona przyjęła z całego serca to co Jej Bóg ofiarował. Wiedziała , że to co przyjmuje słowem , musi być pokochane sercem , a ono będzie biło dla Jezusa . Jezus to dar dla wszystkich ludzi, to nadzieja nieba , do którego zmierzamy przez całe nasze życie . Pomyślmy dziś co robimy na chwałę Pana? A może robimy coś na swoją chwałę ,dla własnego dobra . Gdzie nasza pokora. Nie zasłaniajmy się brakiem powołania . Nasze tak nie zbawi świata , ale może zbawić jedną osobę, kierując jej drogą . Gdy brak w nas wiary , boimy się podejmować wyzwania .

Czy wierzysz sobie czy wierzysz Panu Bogu, że to on cię uzdalnia do wszystkiego.