„Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła…” 

W naturze złego leży to, że działa z pośpiechem. Być może wie, że ma mało czasu. Z niecierpliwością więc dąży do celu, zanim człowiek zdoła się jeszcze rozmyślić, nim przejrzy na oczy. Po tym zazwyczaj można rozpoznać kuszenie: szatan przypiera do muru, każe coś czynić natychmiast. Szkodliwe działanie diabła w duszy (lęk, pośpiech, pycha, nienawiść), jest też trucizną dla ciała. Osłabia i może uśmiercić całego człowieka. Pan Bóg odwrotnie, szanując ludzką wolność, ma dla nas czas.