Piątek 9 czerwca

 

”Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?”

 

Król Dawid dla Żydów oraz obecnie dla Chrześcijan, był bardzo ważną i znaczącą osobą. Władca ten jeszcze przed przyjściem Mesjasza, już nazywa Go swoim Panem. Nie widzi dzieł, które będą miały miejsce za wiele lat, ale już oddaje Mu cześć. Jak jest z tobą? Uznajesz, że Jezus jest twoim Panem, oddajesz się w Jego ręce? Nie znając przyszłości, będziesz Go uwielbiał? Zaufajmy Panu.