Piątek 9 Luty

<< Otwórzmy się na nowe>>

Wszystko co wzniosłe i piękne , wszystko co przeżywmy składa się z drobiazgów . Aby jednak zmieniło się coś w życiu naszym, otwórzmy się i przyjmijmy to co jest dla nas nowe i nieznane . Bez tego nic nie będzie , będziemy ciągle tkwili w starym ciepłym , znanym nam miejscu. Wtedy nie dajemy szansy na rozwinięcie się czegoś nowego . Czy dzisiejszy dzień to tylko kolejny dzień naszego życia. Czy może ,że akurat to piątek mamy świadomość że tego dnia Pan uwolnił nas z grzechów umierając za nas na krzyżu. Jezus uzdrowił głuchoniemego i udowodnił, że to co wydaje się nie do zrealizowania z punktu widzenia człowieka ,w oczach Boga jest niczym , bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. Pan pragnie naszego wyciszenia , spokoju i otwarcia na Swoje działanie . Pragnie atmosfery zaufania , aby mógł dotknąć każdego chorego miejsca w nas. Abyśmy tylko pozwolili. Zatem otwórzmy się na nowe ,jak głuchoniemy z Ewangelii, a wtedy nasze serca i umysły , będą mogły czuć i widzieć więcej i dalej . Pochylmy się nad Słowem Boży , które jest żywe i skuteczne , aby nigdy nie zostało pokryte kurzem.