Piątek 9 maja

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

 

Słowa Jezusa budziły niemałe poruszenie i zdziwienie wśród Żydów. W ludzkim pojęciu Jezus jest szalony, bo rozdaje wszystkim swoje ciało i krew, czyli umiera i zmartwychwstaje, by napełnić nas swoim życiem. Nikt na świecie nie może złożyć takiej oferty, by oddać życie za grzeszników i stale ich karmić. To tylko uczynił Jezus. Tylko On ma taką właśnie moc, by obdarzać nasze dusze życiem wiecznym, życiem, które jest szczęśliwe i to bez końca!