„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.”

Jezus Chrystus często jest przedstawiany w ewangelii jako pan młody, który się opóźnia z przybyciem na wesele. To opóźnienie jest darem dla nas słabych i grzesznych, by wykorzystać czas na nasze przygotowanie na ucztę weselną przez osobiste nawrócenie serca i napełnianie się oliwą Bożej łaski. Niech Słowa Ewangelii będą dla nas światłem dla naszego serca podczas naszej pielgrzymki przez ziemię.