PIĄTY DZIEŃ EWANGELIZACJI W ŁOSICACH

 

Ostatni – piąty dzień rekolekcji to Eucharystia i prośba o napełnienie Duchem Świętym. Na wszystkich Mszach św. ksiądz Tomasz mówił w skrócie o spotkaniach przeżytych podczas minionych dni, aby przypomnieć ludziom o prawdach wygłoszonych do tej pory, a tym, którzy nie mogli uczestniczyć w rekolekcjach zarysować ich przebieg.

  

Od bożej miłości poprzez nasz grzech, jego świadome odrzucenie, aż po przyjęcie Jezusa osobistym Panem i Zbawicielem. Dzisiejsze katechezy poświęcone były tym, że Bóg nie zostawia nas samych w walce z grzechem. Daje nam Ducha Świętego, który wraz ze swoimi darami może wejść do naszych serc i pomóc nam nie tyle w przeciwdziałaniu poszczególnym grzechom, co zmianę naszego myślenia. To właśnie zmiana postawy pociągnie za sobą chęci i możliwości do przemiany swojego życia. Wszyscy zebrani w kościele mogli z wyciągniętymi rękoma pod przewodnictwem księdza Tomasza modlić się o zesłanie Ducha Świętego. Na koniec Eucharystii wierni otrzymali specjalne misyjne błogosławieństwo.

Całość rekolekcji zakończył „Wieczór Chwały”. Spotkanie uwielbieniowe organizowane comiesięcznie od kilku lat w Siedlcach, w Łosicach było nowością. Tuż po godzinie 15 licznie przybyłych mieszkańców Łosic przywitali ksiądz Tomasz i Magda, która opowiedziała zebranym o działalności Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej, która wspierała księdza w tych rekolekcjach. Podczas „Wieczoru Chwały” jak zawsze nie zabrakło śpiewów, choć tym razem ze względu na jego lokalizację były one spokojniejsze. Między pieśniami uczestnicy mogli usłyszeć świadectwo jednej z naszych sióstr i obejrzeć pantomimę. Następnie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą o nasze wewnętrzne uzdrowienie. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem i rozesłaniem zebranych do domów.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.