PODZIĘKOWANIE ZA POSŁUGĘ NA STYCZNIOWYCH KURSACH

Ks. Tomasz, pełniący funkcję dyrektora diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, serdecznie dziękuje tym Siostrom i Braciom z naszej Wspólnoty, którzy zaangażowali sie w przygotowanie i przeprowadzenie dwóch (pierwszych w Nowym Roku) kursów ewangelizacyjnych. Dziękuje on również tym, którzy wspierają te projkety cichą modlitwą i postem.

Po trzech latach funkcjonowania Szkoły widzimy wyraźnie, że korzyści z takiej posługi są wielorakie. Niewątlipiwe dzięki niej setki osób mogło już przeżyć te wyjątkowe rekolekcje formujące przyszłych ewangelizatorów. Jednak dzięki tej działalności również my sami się rozwijamy. Przecież angażując się w kursy pogłębiamy własną wiarę, rozwijamy nasze talenty, poszerzamy wiedzę teologiczno-biblijną, zawiązujemy nowe relacje oraz uczymy się współpracować wewnątrz Wspólnoty, jak również z cżłonkami innych grup apostolskich, których zapraszamy np. do posługi modlitwy wstawienniczej.

Ponieważ najbliższe tygodnie przeznaczone będą na pogłębianie naszej formacji, dlatego następne kursy odbędą sie dopiero po Wielkanocy (Nowe Życie i Emaus).