Ks. Tomasz serdecznie dziękuje wszystkim Siostrom i Braciom z naszej Wspólnoty, którzy bezpośrednio zaangażowali się w przygotowanie i prowadzenie dwóch styczniowych kursów ewangelizacyjnych. Dziękuje również osobom, które w tym czasie modliły się w intencji błogosławionych owoców tego czasu. Mamy nadzieję, że uczestnicy Nowego Życia i Emaus z Bożą pomocą rozwiną w sobie dary, jakie otrzymali podczas obu kursów, a może ktoś z pośród nich zechce dołączyć do naszej Wspólnoty, co sprawi nam wielką radość.