„Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. 

U progu wakacji Kościół w liturgii przypomina nam, że podczas pracy i odpoczynku powinniśmy pamiętać, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. Zastanówmy się jak często kierujemy się emocjami przy podejmowaniu decyzji? Wiele jest też rzeczy które wymagają uporządkowania i zmian. Nie mogą one przysłonić naszych pragnień. Chryste, chcemy byś mógł oprzeć głowę na naszych sercach, aby były one dla Ciebie nieustannym pocieszeniem w chwilach, gdy tylu ludzi odrzuca Twoją Miłość. Jezu, naucz nas życia podporządkowanego priorytetom, sprawom, rzeczom, ważniejszym od ważnych.