„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”

Błogosławieni jesteśmy już teraz, w naszej pielgrzymce do Królestwa niebiańskiego, kiedy odkrywamy własną niewystarczalność i zależność od Boga. Jezus ogłasza szczęśliwymi tych, którzy nie polegają na sobie, ale są ubodzy przed Bogiem. Jak możemy otrzymać szczęście od Boga skoro jesteśmy napełnieni napojem samowystarczalności? Trzeba najpierw pozbyć się duszącego napoju pychy, by zrobić miejsce dla obfitości darów od Najlepszego Ojca!