„A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.”

Potrzeba wiary w moc Jezusa, w to, że On naprawdę może mnie uzdrowić. Bowiem uzdrowienie nie dokonuje się tylko poprzez fizyczne dotknięcie, ale na skutek wiary. Jeśli obok mnie są osoby, które potrzebują pomocy, należy polecać ich Chrystusowi. W ten sposób mogę przynosić ich jak najbliżej Niego i czekać z nadzieją, aż sami będą mogli Go dotknąć, ufając, że ja również dzięki modlitwie innych odzyskam zdrowie duszy.