„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia” 


Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego: Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, gdy uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do ciężkiego grzechu. Zgorszenie jest naruszeniem godności duchowej drugiego człowieka, stąd znajduje się w spisie grzechów przeciw piątemu przykazaniu, „nie zabijaj”. Przez postawę, słowo lub czyn gorszyciela, naruszone zostaje sumienie, rozum, a czasem nawet wola. Bóg wierzy w nas bardziej niż my w siebie. Wciąż ryzykuje, że wybierzemy zło i będziemy powodem zgorszenia, ale wierzy, że jest i inna opcja: że wybierzemy drogę skruchy i żalu za nasze winy oraz przebaczenia tym, którzy zawinili przeciw nam. On wie, że jesteśmy słabi i dlatego chce nam pomóc w dokonywaniu dobrych wyborów.