„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.”  


Jezus Chrystus jako Syn Boży przyszedł na ziemię, by wypełnić plan zbawienia człowieka. Tym, co najbardziej zniewala jest chorobliwa obrona siebie, przymnażając lęków i torując drogę grzechowi. Bóg w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze z samego Siebie, pojednał ze Sobą grzesznego człowieka i obdarzył nowym życiem. Tylko w Nim człowiek może właściwe odnaleźć samego siebie, poznać swoją godność i powołanie do świętości. W Chrystusie również człowiek doznaje ogromu Bożego Miłosierdzia, które wypełnia ludzkie serce pokojem i radością, których nikt nie może odebrać. Chrześcijanin to ten człowiek, który w każdej sytuacji życia powierza swoją drogę Bogu, jak najlepszemu Ojcu i z odwagą podejmuje trudne zadania, wiedząc, że nie jest sam w tym dziele. Duchu Święty, przyjdź do mojego serca i wypalaj je swoją miłością, by zwyciężała mój egoizm.