WIARA SETNIKA

2. Wzrastanie w wierze.


Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Jakże wielka jest to pochwala! Z jaką radością Pan wypowiada te słowa! Zastanówmy się dzisiaj nad tym, jaka jest nasza wiara i prośmy Jezusa, by użyczył nam łaski codziennego wzrastania w wierze.

Św. Augustyn pouczał, że posiadać wiarę oznacza: „Credere Deo, credere Deum, credere in Deum”. Ta klasyczna dla teologów formuła oznacza: wierzyć Bogu, który wychodzi nam naprzeciw i daje siebie poznać; wierzyć we wszystko, co Bóg mówi i objawia, w prawdy, które podaje do wierzenia podczas tego osobistego spotkania; i wreszcie: wierzyć w Boga kochając Go, ufać Mu bezgranicznie. Postępować w wierze oznacza wzrastać w tych właśnie aspektach. Wierzyć Bogu znaczy troszczyć się o doskonalenie formacji doktrynalno-religijnej, o wzrastanie w poznawaniu Boga. Możemy zastanowić się dziś, jak wygląda nasz zapał, by lepiej poznać Boga i to wszystko, co nam objawił. Może moglibyśmy się też zapytać, z jakim zainteresowaniem podchodzimy do czytania duchowego, dzięki któremu wytrwale, na przestrzeni wielu lat budujemy mocne fundamenty, czy o wytrwałość w korzystaniu ze środków formacyjnych (spotkań, wykładów, rekolekcji…), w których może mamy szczęście brać udział. Gorliwa troska o lepsze poznanie Boga wyraża się ponadto w wierności prawdzie objawionej przez Boga, ogłoszonej przez Kościół, bronionej i nauczanej przez jego Magisterium.

Wierzyc Bogu to znaczy wierzyć w naszą osobistą z Nim więź, codziennie obcować z Nim w modlitwie, w dialogu miłości, jako ze swoim Stwórcą i Odkupicielem, który każdego dnia przybywa nam na spotkanie w Eucharystii Świętej, w modlitwie osobistej i przy tylu innych okazjach pośród pracy, w trudnościach i w radościach.,. Wierzyć Bogu oznacza stawiać Go bardzo blisko naszych codziennych spraw.

Trzeci aspekt wiary – wierzyć w Boga – jest ukoronowaniem pozostałych dwóch: jest to miłość, którą pociąga za sobą każda prawdziwa wiara. Panie, wierzę w Ciebie i kocham Ciebie, rozmawiam z Tobą, ale nie jak z obcym, ponieważ rozmawiając z Tobą, poznaję Cię i niemożliwe jest, żebym Cię poznał, a nie kochał Ciebie; ale jeżeli Cię kocham, widzę jasno, iż muszę walczyć o to, aby dzień po dniu pełnić Twoje słowo, Twoją wolę, Twoją prawdę.