„Jakub ojcem Józefa, mężem Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.” 

Poprzez rodowód Jezusa święty Mateusz ukazuje nam nieustanną ciągłość historii zbawienia oraz spełnienie obietnic Bożych. Jezus jako człowiek kończy długą historię narodu wybranego, przedstawionej w Starym Testamencie Do Niego zmierzała ta historia i jednocześnie w Nim spełniają się zapowiedzi, które dał Bóg. Chrystus w języku greckim oznacza- Namaszczony. Przez namaszczenie przekazywano w ST władzę królewską, kapłańską i prorocką. W Chrystusie były one jednocześnie wszystkie trzy razem. Jako chrześcijanie, również jesteśmy namaszczonymi. Zostaliśmy namaszczeni na chrzcie świętym i otrzymaliśmy udział we wszystkich tych godnościach. Te godności stanowią dla nas zadania, które otrzymaliśmy by je wypełnić.