Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

Józef Poznaje Tajemnicę Wcielenia

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” Św. Józef został wybrany przez Boga, aby stać się ziemskim opiekunem Jego Syna. Z tradycji wiemy, że wywiązał się z tego zadania, będąc przykładnym ojcem dla Jezusa i mężem dla Maryi. Czym zasłużył na taką cześć św. Józef? Jego wizerunek związany jest przede wszystkim z najwcześniejszym etapem życia Jezusa. Widzimy go najczęściej jako starca z maleńkim Jezusem na ręku, jako cieślę, bądź obok Maryi przy żłóbku. W rzeczywistości Józef był młodym, silnym mężczyzną, który z całego serca zaufał mocy Bożej, że oddał swoje życie, aby mogły się wypełnić Boże obietnice. Był zwyczajnym i prostym człowiekiem. Miał plan na swoją przyszłość i wydawało się, że nic mu nie przeszkodzi w jego realizacji. Tymczasem jego życie stało się elementem planu Bożego. Potrafił zrezygnować z siebie, by nie dopuścić do znieważenia imienia Maryi, kobiety, którą kochał i miał pojąć za żonę. Stając przed faktem cudownego poczęcia, zdał najtrudniejszy egzamin z wiary. Odtąd jako mąż Maryi i ziemski ojciec Jezusa towarzyszył swoim najbliższym jako ich opiekun i przyjaciel. My wszyscy powinniśmy pragnąć brać z niego wzór. Uważnie wsłuchiwać się w Boże natchnienia i na co dzień realizować Bożą wolę w naszym życiu. Być gotowym bez wahania do spełnienia zadań, poleceń Boga – bez „ale”, bez „dlaczego ja?”, albo: „Ja nie nadaję się, inni mogą to zrobić lepiej”. Niech żyjemy, jak uczą nas Twoje przykazania i przed ich wypełnieniem niech też nikt się nie wzbrania. Każdego dnia od nowa ręka Twoja nas wspiera, niech serce nasze, Panie Ciebie się nie zapiera.