„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

 

Matka Boża tak jak w Kanie, mówi również dziś: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Ona kieruje nasz wzrok na Jezusa. Tam, gdzie jest Maryja, jest zawsze obecny Jezus. Matka Boża, która była we wszystkim posłuszna Bogu, dzieli się z nami swoją mądrością wiary. Jedynie czego pragnie, to doprowadzić nas wszystkich do Jezusa. Maryja w Kanie bezgranicznie ufa swemu Synowi, a jak jest w naszym życiu? Ufajmy, że cokolwiek Jezus dopuszcza w naszym życiu, sam wie najlepiej jaki jest tego cel i sens. Gdy zaufamy Jezusowi do końca, to z czasem w najtrudniejszych chwilach ześle światło, poznania i zrozumienia. W naszym życiu ważna jest wiara i cierpliwość. Uczmy się od Maryi postawy głębokiej wiary i konsekwentnego trwania przy Jezusie w każdym dniu naszego życia. Prośmy Ją o opiekę, abyśmy tak jak Ona potrafili słuchać i wykonywać wolę Bożą.