„A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.”

 

Pamiątka narodzin św. Jana Chrzciciela daje nam możliwość zadania sobie pytania o obecność tego Proroka w naszym życiu. Czy patrzę na swoje życie jako łaskę, którą Pan Bóg mnie obdarzył? Czy każdego dnia dostrzegam Bożą obecność w moim życiu, często niepozorną i cichą. Na ile jestem w stanie przyjąć postawę Jana Chrzciciela, który często wskazywał swoim uczniom na przechodzącego Baranka, by w swoim życiu świadczyć o działaniu Pana w codzienności? Czy wobec zamętu moralnego potrafię stanąć po stronie Bożej wizji człowieka i nie lękać się konsekwencji obrony godności człowieka? Niech Patron dnia dzisiejszego uzdolni nas do dzieła, jakie Pan Bóg przygotował każdemu z nas, a więc do osiągnięcia pełni szczęścia w wieczności.