WARTOŚĆ CZŁOWIEKA SPRAWIEDLIWEGO

3. Jak jutrzenki w świecie.


Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Wystarczyłoby tylko dziesięciu sprawiedliwych! Święci z nadmiarem wynagradzają Bogu wszystkie przestępstwa, nadużycia, zawiści, niewierności, zdrady, niesprawiedliwości, egoizm… wszystkich mieszkańców wielkiego miasta. Także dzięki naszemu zjednoczeniu z odkupieńczą ofiarą Jezusa Chrystusa Bóg będzie patrzył ze szczególną litością na naszych krewnych, przyjaciół, znajomych…, którzy zbłądzili z powodu swojej niewiedzy, może błędu, słabości, albo dlatego, że nie otrzymali tych łask, które nam zostały dane. Ileż razy powinniśmy przyjaźnie i mile prosić Jezusa-podobnie jak Abraham prosił Jahwe-za drugich! Patrz, Panie – winniśmy powiedzieć – przecież ta osoba jest lepsza aniżeli to okazuje, ma dobre chęci…, pomóż jej! A Jezus, który dobrze zna rzeczywistość, poruszy ją swoją łaską przez wzgląd na naszą przyjaźń z Nim.

Bóg przyjmuje prośby swoich wybrańców w świecie ze szczególną uwagą: modlitwy dzieci, które wołają z czystym sercem, i modlitwy tych, którzy stają się jak dzieci. Przyjmuje także błagania chorych, którzy są najbliżsi Jego Sercu, oraz nasze modlitwy, kiedy tylekroć powtarzamy, iż nie posiadamy innej woli aniżeli Jego, że chcemy Mu służyć pośród naszych zwykłych, codziennych zajęć. Ci, którzy starają się jednoczyć z Chrystusem, prawdziwie podtrzymują świat. A to zjednoczenie nie wyraża się zwykle w zewnętrznych, przyciągających uwagę czynach. „Nieporównanie liczniejsze są wydarzenia, których splendor zewnętrzny pozostaje na razie przesłonięty: jest to ogromna rzesza dusz, które spędziły swoje życie wyniszczając się w anonimowości domu, fabryki, biura; które spalały się w modlącej się wspólnocie klauzurowej; które ofiarowały się w codziennym męczeństwie choroby. Kiedy wszystko to stanie się jawne w czasie Paruzji, wówczas odkryta zostanie decydująca rola, jaką odegrały one w historii świata, pomimo złudnych pozorów. I to również stanie się powodem radości dla Błogosławionych, którzy w tym znajdą temat dla wiecznego wielbienia Przenajświętszego Boga.

Św. Paweł powiada pierwszym chrześcijanom, że świecą jako źródła światła w świecie, oświecając wszystkich światłem Chrystusa. Bóg patrzy z Nieba na ziemię i cieszy się z tych osób, które są świadome godności swego powołania chrześcijańskiego. Pan raduje się na widok naszych prac, prawie zawsze drobnych i bez znaczenia, w których staramy się zachować wierność.