„Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego.”


Po odejściu bogatego młodzieńca Jezus przedstawia perspektywę wejścia do nieba dla tych, którzy mają wielkie zasoby dóbr ziemskich. Jest to możliwa droga, ale trudna, gdyż polega na wolności od dóbr tego świata. Jednym z bogatych młodzieńców był hrabia Kazimierz Badeni, późniejszy zakonnik Joachim Badeni. Miał on równie wiele do odziedziczenia po swojej rodzinie, jednak czasy II wojny światowej, w której brał udział, okazały się momentem stracenia dużego majątku, a w zamian odziedziczenia powołania do Zakonu Dominikanów. To był jeden z bogatych młodzieńców, który nie odszedł zasmucony, lecz szczęśliwy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i On w swej wszechmocy i miłości wciąż uwalnia ludzi z pęt doczesności, z różnych lęków o zabezpieczenie swego losu. Pozwól Jemu działać w Twoim życiu, a będziesz wychwalał Go! „Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje. Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń: On cię od zła zachowuje.”