„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” 


Jezus, widząc pierwsze owoce głoszenia Słowa Bożego przez uczniów, zachęca ich i dzisiaj również nas do przyjęcia jarzma Jego miłości. On w pełni dał się poprowadzić Ojcu w dziele zbawienia człowieka, by przez ofiarę z Siebie złożoną Ojcu, dać nam życie wieczne. Jezus dał nam przykład pokory wobec Boga – Ojca, w przyjęciu kielicha woli Bożej w czasie męki i śmierci, a także uczy nas cichości wobec przeciwności i prześladowań ze strony ludzi. Jego pokora i cichość najpełniej wyraża się w niezgłębionym miłosierdziu, co dla nas jest zachętą do korzystania z Jego łaski, jak również dzielenia się tym darem z każdym bliźnim, a szczególnie z tym, który prosi o przebaczenie. W Jego ranach jest nasze zdrowie…