„…ale powiedz tylko słowo” 


Są to słowa, które wypowiadamy na każdej Eucharystii. Jedno słowo naszego Pana może zmienić wszystko. Czy jesteśmy świadomi tego co wypowiadamy? Czy naprawdę wierzymy w to, że Jezus może nas przemienić? To wola człowieka stanowi motor ingerencji Boga. Pan Bóg okazuje swoją moc poprzez cuda, ale potrzebna jest do tego nasza wola wyrażająca się prośbą bądź modlitwą.