„Na początku było Słowo.”

Celem naszego życia jest dążenie do Boga. W tajemnicy Narodzenia Chrystusa to dążenie ma swój początek i dopełnienie. To jaki kierunek obierzemy w dalszej wędrówce zależy już od nas. Jeśli przyjmiemy Słowo Boże do swojego życia, ono pomoże nam stać się człowiekiem wolnym i podobnym do Bożego Syna. Poprzez Słowo możemy wzrastać i pogłębiać naszą wiarę. Dziś kończy się stary rok i jest to doskonały czas na podsumowanie i stanięcie w prawdzie. Zatem niech każdy odpowie sobie na pytanie: czy Słowo Boże, czyli Jezus w moich planach, decyzjach i czynach jest na „początku”? Czy chcę by zajmował pierwsze miejsce w swoim życiu?