„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.” 

Nawrócenie nie jest jednorazowym odrzuceniem grzechu, ale ciągłą walką z naszymi słabościami i z grzechem. Nawrócenie jest zgodą, by Jezus odniósł zwycięstwo nade mną, bym stał się nowym człowiekiem. Jest to wejście do wspólnoty żyjącej w Królestwie Bożym, Królestwie miłości, pokoju, dobra, prawdy i sprawiedliwości. Trzeba podjąć trud przemiany serca i sumienia, by te wartości stały się fundamentem naszej codzienności. Byśmy mogli stać się ludźmi wolnymi, żyjącymi w Duchu i w prawdzie, nie należącymi do świata lecz do Boga, który jest spełnieniem wszystkich pragnień. Jezu daj nam siłę, byśmy nigdy nie ulegli przekonaniu, że mi już wystarczy, że już się nawróciłem.