„Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła.”

 

Każdy z nas ma pewien rodzaj choroby, słabości, która upokarza. Szukamy wyjścia z tej trudnej sytuacji. Dziś słyszymy o jedynym i prawdziwym Uzdrowicielu, którym jest Jezus. Tylko pełne zawierzenie swego życia Zbawicielowi prowadzi do pełnego uzdrowienia, a przede wszystkim do wolności od grzesznego stylu życia. Z wiarą dotknijmy się Pana w świętych sakramentach!