Poniedziałek 01 Lipiec

 

Mt 8/18-22

<< Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem >>

Jezus złożył na krzyżu bezkrwawą ofiarę , dla naszego zbawienia. Uniżył samego Siebie i był posłuszny Ojcu , aż do śmierci. Dzisiaj też ofiaruje Siebie na każdej Eucharystii, aby zapewnić nam życie wieczne. Pan powołał Apostołów aby szli i głosili Jego naukę naśladując Jego sposób postępowania i naśladowania. My też jako świadkowie Jezusa mamy iść i głosić naukę o Królestwie Bożym. Jednak , aby pójść za kimś i oddać się w całości Jego woli to trzeba bardzo uwierzyć, że ta osoba jest warta oddania za nią naszego życia. W naszym życiu powinniśmy iść ciągle do przodu, ale często jest tak że pozostałości grzechów zatrzymują nas .Wtedy rozpamiętujemy to co wydarzyło się kiedyś. Nasz umysł i serce są związane łańcuchem przeszłości. Czujemy się zgorzkniali. Jezus uczy nas , że to wszystko musimy pogrzebać i w końcu zostawić i nie wracać do przeszłości , bo wtedy już za życia stajemy się umarli dla świata. A my jesteśmy potrzebni tu i teraz. Aby pójść za Jezusem nie jest to łatwe i musimy się na tę propozycję zgodzić w wolności , aby w pełni zrealizować to co przygotował nam Ojciec. Jak podejmiemy to wszystko sercem , wtedy dostaniemy plon obfity. Popatrzmy co z tego że stoimy na środku skrzyżowania , jeżeli nie mamy chęci by iść dokądkolwiek.