Poniedziałek 01 maja

Ja jestem dobrym pasterzem. ”

Bóg Ojciec nie pozostawił nas sierotami. Posłał na świat swojego Syna, który wziął na siebie nasze grzechy i odchodząc do Ojca zapowiedział Ducha Pocieszyciela. Duch Święty czuwa nad nami i do każdego przemawia indywidualnie. Każdy z nas może Go słyszeć w swoim własnym języku, według własnego położenia i doświadczeń. Posłuchaj siebie i w swoim wnętrzu Boga, stań się wrażliwym na Jego obecność. Czy możesz powiedzieć, że uzależniasz każdy swój życiowy krok od omówienia go z Bogiem? Czy jest to dla ciebie tak niezbędne jak powietrze dla życia? Módl się do Jezusa gdy masz trudności, gdy coś idzie źle, gdy nie wiesz jak postąpić, gdy się pogubiłeś. On pomoże Ci przejść przez nie przejść. Zaopiekuje się tobą, przygarnie i pocieszy jak dobry pasterz swe owce.