Poniedziałek 02 Październik

<<Aniołowie nasi opiekunowie >.

Dziś święto Aniołów Stróżów. Aniołowie to duchy czyste , które Pan stworzył , aby Mu służyły. Tak bowiem Pan umiłował świat , że z troski o nas dał każdemu człowiekowi opiekuna i obrońcę – Anioła Stróża . Często nie zdajemy sobie sprawy z ilu niebezpieczeństw uratowali nas nasi Aniołowie Bóg stworzył człowieka jako najdoskonalsze stworzenie , Stworzył też świat duchów niewidzialnych Aniołów , o których tak często zapominamy , że są obok nas czuwając i strzegąc . Że można na nich zawsze polegać . To Oni przypominają nam , że jesteśmy dziećmi Boga , Jego stworzeniami . To właśnie dzieci są najbardziej znaczącymi istotami w Królestwie Bożym . Ich Aniołowie oglądają Boga twarzą w twarz. Powinniśmy zatem współpracować ze swymi Aniołami , każdego dnia i nie zapominać o Nich, bo to Oni pomagają nam , abyśmy swoim dziecięcym zapałem odnajdowali się w ciężkich sytuacjach codziennego życia. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam , że każdemu dziecku od poczęcia należy się szacunek jak wszystkim ludziom. Pan poucza nas , że aby wejść do Królestwa trzeba stać się jak dzieci . Fiodor Dostojewski powiedział : Aniołowie nigdy nie upadają , diabeł upada tak nisko , że nie może się podnieść , a ludzie upadają , ale dzięki woli Pana powstają.