Poniedziałek 02 Styczeń

<< Kim jest Bóg, a kim ja jestem >>

W dzisiejszej ewangelii słyszymy ponownie świadectwo Jana o Chrystusie. Bóg zsyłając Jezusa na ziemię ukrył Go w śmiertelnym ludzkim ciele i stał się on jednym z nas. Ludzie pogrążeni w ciemnościach grzechu, pyszni nie poznali ukrytego w pokorze Pana, który tak bardzo się do nas

zbliżył. Jan jako przyjaciel Jezusa oświetlał Mu drogi i prostował ścieżki. Jan znał swoją wartość stąd mówił że nie jest ani mesjaszem , ani Eliaszem, ani prorokiem. Chciał być do końca sługą Jezusa . Chciał oświetlać Pana jak pochodnia aby wskazywać Go innym. Jan usuwa się w cień , aby Jezus mógł być wywyższony. Tacy powinniśmy być i my, którzy nie szukamy własnej chwały, jesteśmy szczerzy wobec Pana, wtedy dystans między nami a Nim coraz bardziej będzie się zmniejszał. Życie z Bogiem staje się wtedy naszą codziennością. Więc zadajmy sobie pytanie<<kim ja jestem , a kim jest dla mnie Bóg >>